Witamy w systemie e-giełda


Aby skorzystać z systemu musisz posiadać aktywne konto kontrahenta (oferenci) lub konto szkolne (zamawiający).


System umożliwia kontrahentom umieszczanie w e-katalogu ofert sprzedaży towarów i usług,
szkołom zaś przeglądanie ofert kontrahentów wraz z danymi kontaktowymi kontrahentów
w celu ewentualnego złożenia zamówienia.


Kontakt w sprawie zakładania kont oraz funkcjonowania systemu
tel.: 95-7355-751
e-mail: Wydział Edukacji UM